Strona aby działać poprawnie potrzebuje włšczonej obsługi JavaScript i Flash Player Pobierz Flash.
Site requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.


Liturgiczna Służba Ołtarza
Z łaciny słowo minister znaczy pomocnik, tak, więc ministrant to pomocnik przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary Eucharystycznej.
Łacińskie słowo lector (czyt. lektor) oznacza "czytelnik". Zadaniem lektora jest czytanie słowa Bożego, bądź modlitwy wiernych podczas Mszy Świętej.
W naszej parafii do Mszy świętych oraz innych nabożeństw służy około pięćdziesięciu ministrantów i lektorów.
"Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie to nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno..."
Schola Parafialna
"Kto śpiewa, dwa razy się modli - to motto przyświeca nam roku 1997, kiedy to ówczesny katecheta utworzył zespół muzyczno-wokalny przy parafii w Muszynie dla uświęcenia uroczystości kościelnych.
Gromadząc się w piątkowe wieczory, ćwiczyliśmy melodie mniej lub bardziej znane, a niedzielna tzw. młodzieżowa msza św. dawała okazję do zaprezentowania się ludziom.
Od wielu lat wykonujemy "Mękę Pańską", ... Przez zespół przewinęło się wiele osób, część wyjechała z Muszyny na studia. Cieszy nas to, co robimy i to, że jesteśmy razem."
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.
KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie"
"Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego." (Statut KSM, par. 13)
Ruch Światło Życie
Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła.
Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.
Akcja Katolicka
Jedną z najbardziej typowych i rozpowszechnionych w Kościele form apostolstwa ludzi świeckich jest obecnie Akcja Katolicka. Jej dzieje są stosunkowo świeżej daty, ale niezmiernie ciekawe.
Niektórzy, co prawda, szukają jej korzeni w początkach kościoła sięgając po teksty Nowego Testamentu, czy dziejów Apostolskich, ale we współczesnym nazewnictwie przez Akcję Katolicką rozumie się działalność świeckich zorganizowaną w ścisłej współpracy z hierarchią dla realizacji apostolskiej misji Kościoła.
Parafialny oddział Caritas
Zespół działalności charytatywnej CARITAS działa w parafii od 1984 roku. Obecnie pracuje w nim 9 osób a przewodniczącym jest ks. Proboszcz. Masz ręce, aby dawać i serce, aby kochać, pomóż innym. Włącz się do akcji charytatywnych.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.Strona Główna  ::  Aktualności  ::  Grupy i wspólnoty  ::  Duszpasterze  ::  Multimedia  ::  Linki  ::  Kontakt z nami
Wszelkie prawa zastrzeżone © eMuszyna.pl 2002-2010r.   Opieka techniczna  |  Polityka prywatności  |  Redakcja   

administracja