Strona aby działać poprawnie potrzebuje włšczonej obsługi JavaScript i Flash Player Pobierz Flash.
Site requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Krótka Historia Akcji Katolickiej w Muszynie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Muszynie

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.


Do zadań Stowarzyszenia należy:
1. Pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,.
2. Troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską w dniu 22 października 1983 roku,
3. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju,
4. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
5. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych,
2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne i osobom potrzebującym pomocy,
3. Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele stowarzyszenia,
4. Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,
5. Prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,
6. Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej,
7. Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
8. Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
9. Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych,
10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz
rodziny, 11. Prowadzenie działalności charytatywnej,
12. Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację zadań statutowych.
13. Prowadzenie klubów i świetlic.

Oddziały Parafialne podejmują realizację celów i zadań Stowarzyszenia oraz włączają się w jego statutową strukturę. W szczególności zaś ustalają plan pracy i kierunki działalności na terenie parafii.

Opracowane na podstawie: Statutu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

Zobacz także: Oficjalna Strona Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

Strona aby działać poprawnie potrzebuje włšczonej obsługi JavaScript i Flash Player Pobierz Flash.
Site requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

!!! UWAGA !!!
Jeżeli jesteś w posiadaniu zdjęć lub materiałów które mogłyby wzbogacić tą część serwisu, skontaktuj się z nami wysyłając mail na adres: redakcja@parafia.emuszyna.pl

!!! Pomóż nam utrwalić wspomnienia !!!


Strona Główna  ::  Aktualności  ::  Grupy i wspólnoty  ::  Duszpasterze  ::  Multimedia  ::  Linki  ::  Kontakt z nami
Wszelkie prawa zastrzeżone © eMuszyna.pl 2002-2010r.   Opieka techniczna  |  Polityka prywatności  |  Redakcja   

administracja