Strona aby działać poprawnie potrzebuje włšczonej obsługi JavaScript i Flash Player Pobierz Flash.
Site requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.
Kalendarium Historii parafii: 1391-2003r.
 • 30 lipca 1391

  Królowa Jagwiga i Król Władysław Jagiełło nadają biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy Zamek Muszyna z Miastem położonym pod Zamkiem a zwanym Powroźnik oraz wsiami przyległymi jak też z miastem nazywanym Nowym Miastem albo Miasetczkiem z wsiami przyległymi i innymi posiadłościami.

 • 12 stycznia 1392

  Zmarł biskup krakowski Jan Radlica, właściciel Muszyny, stronnik Andegawenów

 • 30 września 1589

  Biskup Piotr Myszkowski po spotkaniu z poddanymi z Muszyny, którzy stwierdzili, że dokumenty im pogorzały a inne w niwecz się prawie obróciły, zatwierdził Muszynie dotychczasowe prawa i przywileje.

 • 5 luty 1626

  Biskup Marcin Szyszkowski wydał w Bodzentynie przywilej dla duchownych unickich klucza muszyńskiego, aby unię w okolicach Muszyny ochronić i utrwalić a duchowieństwo tamtejsze unickie do pogłębienia unii i do wytrwałej pracy duszpasterskiej zachęcić.

 • 9 września 1634

  Stanisław Homiak, mieszczanin muszyński, ufundował barokowy ołtarz boczny dla muszyńskiego kościoła

 • 12 lipca 1649

  Biskup Piotr Gembicki zatwierdził prawa miasta Muszyna i zwiększył uposażenie parafii potwierdzając nadanie jej sołectwa Wierchomla Wielka.

 • 13 sierpnia 1659

  Biskup Andrzej Trzebicki dokonał powtórnej fundacji parafii w Muszynie, oraz przeznaczył odsetki od 190 florenów na pobory dla rektora szkoły i organisty.

 • 27 lipca 1672

  W liście do hetmana Sobieskiego chorąży husarii Prusinowski wysławiał patriotyzm i ofiarność biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego za przysłanie regimentu dobrze wyszkolonej piechoty muszyńskiej do obozu wojska koronnego pod Husiatynem, walczącego z nawałą turecką.

 • 3 czerwca 1676

  Biskup Andrzej Trzebicki poświęciłkamień węgielny odbudowanego kościoła w Muszynie. Budowa wobec śmierci biskupa protektora trwała aż 52 lata.

 • 21 października 1690

  Założona została organizacja kościelna mieszczan muszyńskich - Bractwo św. Józefa. Uzyskało ono uposażenie w postaci 3000 florenów lokowanych na gruntach obywateli muszyńskich.

 • 7 grudnia 1708

  Jan Szabliowski, mieszczanin i kościelny muszyński, ufundował dla kościoła w Muszynie obraz przedstawiający adorację N. P. Marii przez świętych Idziego i Bernarda. Obraz w stylu barokowym namalował Jan Medycki.

 • 16 maja 1715

  Prawdopodobnie wtedy poświęcono kapliczkę św. Jana Nepomucena stojącą do dziś na muszyńskim rynku. Wybudowano ją po powodzi z 1713 roku.

 • 20 stycznia 1721

  W trwającym od 1613 roku sporze o granice między Muszyną, a Leluchowem biskup Konstanty Szaniewski zalecił, aby obie strony unikały czynienia szkód na polach, łąkach i polanach.

 • 1 października 1725

  Biskup Konstanty Szaniewski zatwierdzając prawa ziemskie parafii muszyńskiej wspomniał, że drewniany kościół św. Marii Magdaleny chyli się ku ruinie i zlecił jego remont.

 • 3 sierpnia 1749

  Konsekracja kościoła w Muszynie pw. Nawiedzenia NMP oraz św. Stanisława Biskupa, św. Józefa i św. Stanisława Kostki. Poświęcenia kościoła, którego budowę z przerwami prowadzono od 1676 r. dokonał biskup Andrzej Załuski.

 • 27 luty 1782

  Austriacki dekret gub. poleca zająć bezzwłocznie dobra biskupstwa krakowskiego w Galicji położone, w tym dobra stołowe biskupów krakowskich, tzw. państwo muszyńskie, na które skłądały się: miasteczka Muszyna i Tylicz, wsie: Banica, Berest, Brunary Wyżne i Niżne, Czarna, Czertyźne, Czyrna, Dubne, Florynka, Izby, Jastrzębik, Jędrzejówka, Jaszkowa, Kamianna, Krynica, Leluchów, Mochnaczka Wyżna i Niżna, Muszynka z wójt., Milik, Piorunka, Polany, Powroźnik, Żegiestów, Słotwiny, Śnietnica, Szczawnik, Stawisza, Wawrzka, Wierchomla Mała, Wojkowa, Złockie, Zubrzyk.

 • 9 marca 1782

  Dekret nadworny poleca by dobra przynależące do biskupstwa krakowskiego, w granicach zajętej przez Austrię części Polski, przekazano na fundusz interkalarny (fundusz religijny), dochody zaś w czynszach, dziesięcinach i mesznem polecono wypuścić w dzierżawę. Dobra muszyńskie do roku 1801 wydzierżawiono Skrzyńskiemu, a następnie pozostawały pod zarządem urzędu w Muszynie, w 1862 wydzielono z tych dóbr wszie Krynica i Słotwiny celem podniesienia zakładu zdrojowego. Dobra do 1870 pozostawały w zarządzie c.k. Skarbu Państwa.

 • 16 grudnia 1852

  Bp. tarnowski J. A. Pukalski dekretem utworzył nowy dekanat w Starym Sączu i przeniósł doń parafię Muszyna z dekanatu Nowy Sącz.

 • 16 czerwca 1885

  W parafii Muszyna, obejmującej także Krynicę, odbyły się wybory do komitetu kościelnego.

 • 25 czerwca 1885

  Za staraniem nowego proboszcza Muszyny ks. Andrzeja Gruszki c.k. Starostwo w Nowym Sączu wezwało strony konkurencyjne w celu powzięcia uchwały co do reperacji mieszkania plebańskiego i niezbędnych potrzeb kościoła.

 • 19 lipca 1922

  Zawieszenie nowego dzwonu im. św. Józefa na dzwonnicy przed kościołem w Muszynie. Poprzedni zabrali Rosjanie w czasie działań wojennych. Dzwon kosztował 2,5 mln marek polskich i w znacznej części został sfinansowany przez małżeństwo Monsyków (...). Dwa dodatkowe mniejsze dzwony ufundowali letnicy w latach 30. XX w.

 • 3 października 1931

  Na prośbę ks. proboszcza Józefa Gawora do muszyny przybyły siostry Elżbietanki z domu prowincjonalnego w Katowicach.

 • 1 marca 1932

  Zgromadzenie sióstr Elżbietanek zakupiło dom przy ulicy Kościelnej zwany Ochronką, w którym siostry mieszkają do dziś.

 • 23 stycznia 1945

  Nabożeństwo dziękczynne za oswobodzenie parafii muszyńskiej od okupanta.

 • 26 października 1947

  W uroczystej procesji wniesiono na Basztę kamienną figurę Matki Bożej Różańcowej. Poprzednia figura została uszkodzona w okresie okupacji przez przebywającą w Muszynie młodzież z Hitlerjugend.

 • 14 kwietnia 1949

  W kościele muszyńskim zawieszono dzwon odkupiony od Komitetu Cerkwialnego w Złockiem za 33 tysiące złotych zebrane przez Muszynian. Sprawą zajmowali się ks. Kazimierz Zatorski, sędzia dr Zygmunt Syguliński, inż. Józef Krówczyński i kupiec Władysław Chrystowski. Muszyńskie dzwony zrabowali Niemcy w maju 1940 roku z wyjątkiem jednego, który ukryto. Obecnie dzwon ten powrócił na dzwonnicę.

 • 16 lipca 1950

  Dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę zakrystii od strony północnej (...) kościoła.

 • 2 sierpnia 1970

  KardynałKarol Wojtyła metropolita krakowski, późniejszy papież Jan Paweł II, odprawił Mszę św. w Domu Zakonnym sióstr Elżbietanek w Muszynie.

 • 8 lipca 1984

  Ogłoszenie powstania nowej parafii pw. bł. Marii Teresy Leduchowskiej w Muszynie na Folwarku, oraz mianowanie pierwszego jej proboszcza ks. Eugeniusza Szymczaka.

 • 21 października 1984

  Bb Jerzy Ablewicz poświęcił kościół na Folwarku.

 • 28 stycznia 1987

  Zmarł Ks. prałat Eugeniusz Piech, kapelan AK, proboszcz Muszyny od 1957 roku do śmierci. Dzięki jego staraniom wybudowano kościół pw. Marii Teresy Ledóchowskiej na Folwarku.

 • 18 luty 1987

  Nowym Proboszczem Parafii pw. Św. Józefa w Muszynie zostałmianowany przez J.E. Biskupa Ordynariusza Tarnowskiego dr Jerzego Ablewicza dotychczasowy proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba w Górce Popczyckiej ks. Józef Franciszek Wierzbicki.

 • 9 lipca 1989

  Poświęcenie nowego ołtarza głównego wraz z ambonką i przebudowanym prezbiterium. Adaptację projektował artysta rzeźbiarz prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa. W nowym ołtarzu umieszczono relikwie bł. Karoliny Kózka. Uroczystości przewodniczył i konsekracji ołtarza dokonał J.E. ks. Biskup Józef Gucwa.

 • 4 października 1991

  Poświęcenia nowej kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych dokonał uroczyście J.E. ks. Biskup dr Jan Styrna w czasie wizytacji duszpasterskiej w parafii.

 • 14 sierpnia 1993

  Biskup Jan Styrna dokonał poświęcenia figur ulokowanych na zewnątrz murów kościoła w Muszynie, obrazujących postacie: św. Świerada, św. Stanisława, bł. Kingi, św. Jadwigi, bł. Marii Teresy Leduchowskiej, św. Maksymiliana Kolbe, bł. Karoliny Kózki, bł. Szymona z Lipnicy. Autorem projektu jest prof. Mieczysław Stobierski, wykonawcą rzeźbiarz Alfred Kotkowski, zaś koszty ponieśli Eugeniusz i Helena Rynczakowie z USA. Dokonano też wysiłkiem wszystkich parafian renowacji fundamentów kościoła i zabezpieczenia przed wilgocią.

 • 5 października 1994

  Zawierzenie Parafii Miłosierdziu Bożemu, oraz uroczyste wprowadzenie do kościoła relikwi św. siostry Faustyny, orędowniczki Bożego Miłosierdzia. Uroczystości przewodniczył J.E. Ks. Biskup J. Gucwa.

 • 3 maja 1995

  Figura św. Floriana po konserwacji wróciła do odtworzonej kapliczki na Folwarku.

 • 19 marca 2000

  W parafialną Uroczystość Patrona św. Józefa odbyło się uroczyste poświęcenie nowej polichromii i odnowionych ołtarzy, oraz witraża. Prace konserwatorskie, oraz renowacyjne prowadził p. Józef Stanisław Stec według własnego projektu niemałym staraniem ks. Proboszcza i wiernych parafian. Uroczystego poświęcenia dokonał Ordynariusz Tarnowski J.E. ks. Biskup dr Wiktor Skworc w asyście licznie zebranych kapłanów z okolicy.

 • 20 - 21 maja 2003

  Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w Jasnogórskim Wizerunku.

 • 31 maja 2003

  Uroczyste poświęcenie odnowionej dzwonnicy z 1803 roku, oraz nowych dzwonów z fundacji Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, oraz parafian.Tekst pochodzi częściowo ze strony internetowej Almanachu Muszyny
www.almanachmuszyny.pl jest to fragment pełnego kalendarium dziejów Muszyny (uzupełnienie: Witt Kmietowicz)
::: wstecz :::


Strona Główna  ::  Aktualności  ::  Grupy i wspólnoty  ::  Duszpasterze  ::  Multimedia  ::  Linki  ::  Kontakt z nami
Wszelkie prawa zastrzeżone © eMuszyna.pl 2002-2010r.   Opieka techniczna  |  Polityka prywatności  |  Redakcja   

administracja