Strona aby działać poprawnie potrzebuje włšczonej obsługi JavaScript i Flash Player Pobierz Flash.
Site requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.
ARTYKUŁY
artykuły parafiamuszyna
Poniżej prezentujemy artykuły nadesłane przez przyjaciół i sympatyków serwisu parafialnego.
Chcesz podzielić się z innymi wiedzą na jakiś temat, znasz ciekawą historię,
coś Cię bulwersuje?

Tutaj masz okazję przedstawić swój pogląd.Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/show_news.php on line 42

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zdroje/domains/emuszyna.pl/public_html/parafia/cutenews/inc/shows.inc.php on line 55
Sądy Boże
W trwającym obecnie okresie wielkanocnym warto podjąć refleksję odnośnie śmierci i tego co nas czeka w momencie odejścia z tego świata. Chrystus zmartwychwstał... i my zmartwychwstaniemy.

Warto pogłębić swoją wiedzę religijną w tej kwestii, tym bardziej że każdy z nas będzie musiał indywidualnie stanąć przed Najwyższą Sprawiedliwością Bożą bez możliwości odwołania się do innej instancji.

Pismo Święte daje nam obraz dwóch Sądów Bożych, którym będziemy musieli stawić czoło.

Wielu ludzi błędnie pojmuje istotę Sądu Bożego. Oczekujemy ostatecznego rozrachunku nie mając świadomości, że będziemy sądzeni dwa razy. Oczekujemy Paruzji , a co z sądem szczegółowym? Apostołowie nowo testamentalni, jak i sam Chrystus, próbują nam uzmysłowić, iż w momencie śmierci zostaniemy osądzeni z naszego życia i wszelkich popełnionych uczynków. Co więcej... już dziś, za naszego życia, dokonuje się sąd, który zaważy na całym naszym przyszłym życiu wiecznym.

Eschatologia indywidualna traktuje sąd szczegółowy jako spotkanie z Chrystusem w chwili śmierci. A więc w momencie, gdy opuścimy ten świat, Chrystus dokona sprawozdania z naszych grzechów i przydzieli nam określone miejsce, na które zasłużymy miarą naszych uczynków. Już w tradycji starotestamentalnej odnajdujemy wskazania dotyczące tego sądu. Przykładowo, judaizm wyróżniał poszczególne miejsca w Szeolu, w których dusze oczekiwały na sąd ostateczny. Wyróżniono w nim kilka poziomów, w których przebywali zmarli w zależności od ciężkości swoich win. Początkowo Szeol był traktowany jako wieczna przepaść, lecz z czasem nastąpił podział na Szeol Górny i Dolny. Poziom Dolny zwany jest Hadesem lub gehenną - to miejsce potępionych grzeszników, natomiast Poziom Górny jest miejscem nagrody dla sprawiedliwych. Istniało również miejsce pośrednie, dzisiejszy odpowiednik czyśćca, w którym wspomagano zmarłych modlitwą, aby mogli dostąpić Zbawienia u Pana.

Jeśli chodzi o Nowy Testament, to Łukaszowa przypowieść o bogaczu i Łazarzu poświadcza nam istnienie dwóch sądów: Szczegółowego - odbywającego się zaraz po śmierci i Ostatecznego - który jest końcem wszystkiego i uwieńczeniem dzieła Chrystusowego. Św. Łukasz udowadnia, iż obydwa sądy są sobie równe. W przypowieści tej mamy wyraźną wizję osądzenia i potępienia bogacza oraz wyniesienia Łazarza na łono Abrahama, co potwierdza nam prawdziwą mądrość, iż musimy być bogaci przed Bogiem, a nie na ziemi. Sytuacja eschatologiczna bogacza jak i Łazarza jest po śmierci jasno określona, a to potwierdza, iż oboje musieli zostać osądzeni. Poświadcza nam, iż Jezus sam przyjdzie do człowieka w chwili śmierci i przeprowadzi nas przez jej próg. Również obietnica Chrystusa dana łotrowi na krzyżu jest potwierdzeniem istnienia sądu szczegółowego. Chrystus wyraźnie określa czas i ostateczność: "Zaprawdę powiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju"(Łk 23,43). Jeszcze tej samej nocy dobry łotr miał zostać osądzony. Chrystus darowawszy mu wszelkie grzechy otwiera przed nim bramy zbawienia.

Sąd szczegółowy jest prawdziwy, opierający się na Bożych zasadach, a sąd ostateczny stanowi jedynie jego dopełnienie w momencie Paruzji. Sąd bezpośrednio po śmierci jest czasem oceny całego życia. Dlatego św. Łukasz, jak i jego nauczyciel, Apostoł Paweł przestrzegają i przypominają o nadchodzącej godzinie sprawozdania ze swych uczynków. Bóg zażąda od nas konkretów. Na podstawie tego zostaniemy potępieni lub zbawieni. Jednak dusze, które dostaną karę czyśćcową, nie będą już cierpiały po sądzie ostatecznym, gdyż wtedy "uświęcone łaską Pana" dostąpią chwały Bożej. Czyściec jest miejscem oczyszczenia i jedyną drogą wyjścia z niego jest niebo. Będą również i tacy, którzy od razu dostąpią chwały przebywania w Królestwie Niebieskim. Będą to ludzie sprawiedliwi, nie przywiązani do ziemskich dóbr. Chrystus kieruje do ludu słowa: "Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało, lecz nic więcej uczynić nie potrafią. Pokażę wam, kogo się bać macie: bójcie się tego, który, zabrawszy życie, ma moc wtrącić do piekła" (Łk12, 4-5). To ostrzeżenie, aby obawiać się Tego, który ma moc wtrącić grzesznika do Gehenny. Już w czasach Chrystusa wierzono w sąd szczegółowy. Będzie on ostatecznym wydaniem wyroku, niezależnie od końcowego sądu. Potępienie jak i zbawienie będzie wieczne.

Podsumowując, w chwili śmierci każdy z nas będzie musiał indywidualnie stanąć przed Chrystusem i zdać relację z całego swojego ziemskiego życia. Człowiek zostanie wprowadzony do wiecznego Królestwa Bożego lub skazany na wieczne potępienie. To wszystko zależy od tego, jak bogaci staniemy przed Najwyższym Bogiem i na ile zasłużymy się swoimi uczynkami. W momencie Paruzji nastąpi uroczyste ogłoszenie wyroku dla każdego człowieka, które już wcześniej zapadło w chwili śmierci przy indywidualnym sądzie szczegółowym. Człowiek najpierw będzie podlegał sądowi szczegółowemu, aby usłyszeć i poznać wyrok Boski, a w momencie ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię, dopełnią się wyroki tego sądu i od tej chwili każdy będzie miał świadomość życia wiecznego; w wiecznej szczęśliwości Królestwa Niebieskiego, bądź w wiecznym potępieniu ciemnego i mrocznego Szeolu. Spełni się zbawcza obietnica dana człowiekowi przez Boga. Spełnią się wszelkie przepowiednie i nastanie jedna wielka Sprawiedliwość Boża. Eschatologia powszechna będzie uroczystym podkreśleniem wydarzeń, które miały miejsce w momencie śmierci i sądu szczegółowego. Dlatego żyjmy tak, aby w dniu śmierci spotkać Chrystusa. By z dumą i niesamowitą szczęśliwością dostąpić udziału w Wieczności Bożej. Żyjmy ze świadomością, że kiedyś będziemy musieli stanąć przed Chrystusem twarzą w twarz, zdając sprawozdanie z tego, co dokonaliśmy na ziemi. Obyśmy mogli osiągnąć wieczność. Nieskończoną Wieczność.

B. Milewska
Dnia 30.04.08 dodał paul33
Strona Główna  ::  Aktualności  ::  Grupy i wspólnoty  ::  Duszpasterze  ::  Multimedia  ::  Linki  ::  Kontakt z nami
Wszelkie prawa zastrzeżone © eMuszyna.pl 2002-2010r.   Opieka techniczna  |  Polityka prywatności  |  Redakcja   

administracja